Tiếng ViệtEnglish
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Error: [2] mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given
Ending Script

====================================BAT DAU KHU VUC THONG BAO LOI====================================
Website dang duoc test. Moi loi deu duoc hien thi nham giup phat hien loi nhanh chong.
Neu khong muon hien thi cac thong bao loi, thiet lap lai IS_DEBUG_MODE = FALSE


Loi xay ra o dong 132, file: /home/hcmccomv/public_html/libs/db_connect.php

Voi noi dung loi nhu sau: Array
====================================KET THUC KHU VUC THONG BAO LOI====================================